👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت واکسیناسیون در دام (باکتریایی –ویروسی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت واکسیناسیون در دام (باکتریایی –ویروسی)

دانلود پاورپوینت با موضوع واکسیناسیون در دام (باکتریایی –ویروسی)

دارای 120 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 120 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش

آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

فهرست مطالب واسلایدها:

مکانیسم دفاعی بدن

ایمنی هومورال

ایمنی طبیعی و اکتسابی

ایمن سازي

واکسیناسیون یا ایمن سازي فعال

رابطه بین نوع واکسن با ایمنی حاصل

واکسن چیست؟

واکسن؟

تاریخچه ، تعریف واکسن و اصطلاحات مرتبط

اصطلاحات واکسن و واکسیناسیون

علل توصیه به مصرف واکسن

تقسیم بندی واکسن ها

اشکال تولید واکسن ها

انتخاب سرسوزن مناسب براي تزریق

روش هاي تزریق

شرایط لازم براي واکسیناسیون مطلوب

شرایط واکسیناتور

شرایط واکسن

شرایط نگهداري و حمل و نقل واکسن و وسایل تزریق

دلایل تاکید بر عدم نگهداري واکسن نیمه مصرف

زنجیره سرد

جمع آوري وسایل مصرفی

معدوم سازي وسایل مصرفی واکسیناسیون

دلایل احتمالی پاسخ نامناسب دام نسبت به واکسن

عوارض پس از واکسیناسیون

نکات ضروري قبل ، حین و پس از واکسیناسیون

آشنایی با واکسنهاي دام

واکسن کشته آگالاکسی

آبله بزی

واکسن آبله گوسفندي

شاربن

واکسن شاربن علامتی

fdگوساله

( Rd IRIBA ) واکسن بروسلوز گاو بالغ ایریبا

واکسن 51 RB

FD Rev واکسن بروسلا ملی تنسیس سویه

RD.REV1 واکسن(تب مالت

واکسن زنده طاعو

( FMD ) واکسن تب برفکی

واکسن ضد اسهال گوساله

واکسن پاستورلوز گاو و گاومیش

آنتروتوکسمی

قانقاریاي کبدي

واکسن غیر فعال لپتوسپیرا

واکسن هاري

مقدمه

همانگونه که مستحضرید یکی از مهمترین اهداف سازمان دامپزشکی کشور توسعه تولید و حفظ بهداشت دام و حفظ سلامت انسانی می باشد که اقدامات وخدمات انجام گرفته دراین خصوص می تواند در نهایت منجر به خود کفایی کشور و سلامت جامعه انسانی گردد ، بدیهی است  تحقق این مهم با انجام خدمات متنوع در بخشهاي مختلف مرتبط با دامپزشکی ( پیشگیري ، واکسیناسیون ، مراقبت هاي فعال ، پایش بیماري ها ي دامی خصوصا بیماري هاي قابل انتقال ازدام و نظارت بهداشتی بر تولید و عرضه فرآورده هاي خام دامی و ...) امکان پذیرمی باشد . درکشورهاي توسعه یافته غالبا سیاست پیش گیري از بیماري هاي دامی بر اساس ریشه کنی  ومعدوم سازي دام بیمار استوار است اما درکشورهاي درحال توسعه و ایران با توجه به موقعیت  اقتصادي و جغرافیایی و وضعیت اپیدمیولوژي بیماري ها سیاست مبارزه با بیماري هاي فوق  عمدتا مبتنی بر کنترل بیماري از طریق واکسیناسیون دام می باشد

، وتنها درخصوص بیماري هاي مشترك موضوع ریشه کنی بیماري دامی در دستور کار است . لذا پر واضح است که واکسیناسیون صحیح و فنی دام در کشور ، از اهمیت ویژه اي برخوردار خواهد بود . چراکه سالانه میلیونها نفرساعت کار نیروي انسانی و چند صد میلیارد ریال در امر اجراي واکسیناسیون دام توسط  سازمان دامپزشکی کشور و سایر مراکز هزینه می گردد و چنانچه در نحوه تامین واکسن از تولیدتا مصرف دقت لازم انجام نگردد نه تنها این امر باعث خسارت و اتلاف سرمایه ملی می گردد بلکه موجب شکست خدمات فوق و سردرگمی دربررسی ، مطالعه عامل بیماري و نحوه گسترش و اپیدمیولوژي آن ودرنهایت موجب کسب نتایجی برخلاف اهداف غایی سازمان دامپزشکی خواهد شد

مکانیسم دفاعی بدن

انسان و جانوران در محیطی زندگی می کنند که عوامل و میکروارگانیسمهاي بیماري زاي متعددي سلامتی آنها را  بطور دائم تهدید می کند. بدن با دو روش دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی عوامل بیماري زا و بیگانه را از بین می برد و مانع بروز بیماري می شود.

الف- دفاع غیر اختصاصی

این مکانیسم دفاعی که نخستین سپر بدن در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، در برابر اغلب میکروب ها یکسان  عمل می کند و نمی تواند آن ها را از یکدیگر شناسایی کند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت جوانه پاورپوینت درمانهاي روان كاوي زيگموند فرويد تشیع در نه فرقه ومبارزه با بیداری اسلامی پاورپوینت مطالعات و استانداردهای پایانه های مسافربری روابط بین نسبت های مثلثاتی - تعیین مقادیر مثلثاتی در ربع های مختلف