👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی

دانلود ورد با موضوع پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی دارای 5 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 5 صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

معرفی پرسشنامه: پرسشنامه حاضر دارای 30 گویه می باشد که به منظور تاثیر و کارایی اقدام پژوهی در افزایش مهارت های معلمی دانشجومعلمان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «خیلی کم»، «کم»، «متوسط»، «زیاد» و «خیلی زیاد» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود. مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای چهار بعد بوده که برای اندازه گیری امتیاز مربوط به هر بعد باید بر اساس دستورالعمل های زیر اقدام فرمائید: دیدگاه تاثیر- منفی اقدام پژوهی: امتیاز خود را برای پرسش های .............. را جمع ببندید و عدد حاصل را به ......... تقسیم کنید. دیدگاه بی تاثیر اقدام پژوهی: امتیاز خود را برای پرسش های............................. جمع بسته و عدد حاصل را به ............... تقسیم نمایید . دیدگاه تاثیر-مثبت و موثر اقدام پژوهی: امتیاز خود را برای سوالات ................................... جمع ببندید و عدد حاصل را به ................ تقسیم نمایید. نمره گذاری پرسشنامه: عنوان بسیارنادرست نادرست بی تفاوت درست بسیار درست امتیاز ...

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی چگونه توانستم بوسیله برنامه تعذیه مناسب دانش آموزان را به خوردن خوراکی های مجاز ،خشکبار و میوه علاقه 200 فاکتور موثر در سئوی سایت پاورپوینت خاکبرداری و عملیات خاکی دنياي پس از اسپرانتو