👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi)

دانلود ورد با موضوع پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 3 صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

پرسشنامه تمایز یافتگی خود Differentiation of Self Inventory (DSI) (dsi) 46 آیتمی روش نمره دهی و تفسیر این پرسشنامه یک ابزار 46 سوالی است که برای سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می رود. تمرکز این ابزار بر ارتباطهای مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانواده اصلی است. این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران است. سوالهای مربوط به هر خرده مقیاس به قرار زیر است: - واکنش پذیری عاطفی: 1، 6، 10، 14، 18، 21، 26، 30، 34، 38 و 40. - جایگاه من: 4، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 35، 41، 43. - گریز عاطفی: سوالهای 2، 3، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 39، 42 - هم آمیختگی با دیگران: سوالهای 5، 9، 13، 17، 22، 25، 29، 33، 37، 44، 45، 46. این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف 6 گزینه ای از 1 (ابدا در مورد من صحیح نیست) تا 6 (کاملا در مورد من صحیح است) درجه بندی شده است. به هر سوال نمره ای بین 1 تا 6 تعلق می گیرد. به این صورت که به گزینه 1 نمره 1 و به گزینه 6 نمره 6 داده می شود. حداکثر نمره پرسشنامه 276 است. سوالهای نمره گذاری معکوس دارند در جدول سوالات مشخص شده است. نمره کمتر در این پرسشنامه نشان دهنده سطوح پایین تر تمایز یافتگی است. پایایی (اعتبار) و روایی ضریب آلفای گزارش شده توسط اسکورن و فریدلندر برای پرسشنامه تمایز یافتگی خود 88/0 است. همین ضریب آلفا در پزوهش پلج - پوپکو که در سال 2004 انجام گرفت 86/0 است (به نقل از ثنائی و همکاران، 1387). به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه تمایز یافتگی خود از 10 نفر از صاحبنظران در این زمینه نظر خواهی شد که روایی محتوایی این ابزار را مورد تایید قرار دادند. منبع : ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387 در سایت روان بنیان می توانید نسخه 36 آیتمی و 43 آیتمی این پرسشنامه را نیز دانلود نمائید. همچنین برخی مقالات را نیز جهت دانلود به اشتراک گذاشته ایم. رضایت شما ثروت ماست جنسیت: سن: سطح تحصیلات: وضعیت تاهل: شغل: این سوالات مربوط به افکار و احساسات شما درباره خودتان و ارتباط شما با دیگران است. لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که چقدر یک عبارت به طور کلی در مورد شما صحیح است. بر اساس مقیاس زیر دور شماره یا گزینه مرتبط دایره بکشید. اگر معتقدید که یک عبارت به شما مربوط نمی شود، (مثلا یک یا هردو والدین شما فوت شده اند) لطفا به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره افکار و احساساتی که در آن وضعیت خواهید داشت، پاسخ دهید.  کاملا در مورد من صحیح است =  6-5-4-3-2-1= ابدا در مورد من صحیح نیست. آیتم ها ابدا! در مورد من صحیح نیست کاملا در مورد من صحیح است 1) نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی هستم. ...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تغذيه و پوكي استخوان پاورپوینت در مورد بهداشت آب پاورپوینت کلیات استناد راهنمای نحوه گزارش نویسی مهندسان ناظر ساختمان براورد پتانسيل‌هاي صادراتي با استفاده از تقريب مدل TradeSim