👈 فروشگاه فایل 👉

پاور پوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاور پوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

پاور پوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

مدیریت رفتار

مدیریت موفقیت

مدیریت ارتباط

امروزه تأكيد بر مهارت هاي انساني از اولويت‌هاي ويژه‌اي برخوردار است. گفته شده است كه در مديريت ، توانايي رفتار كردن با مردم بيشتر از هر نوع توانايي ديگر اهميت دارد. به موجب گزارش انجمن آمريكايي مديريت ، اكثر قريب به اتفاق 200 نفر از مديراني كه در يك بررسي پرسشي شركت كردند، بر اين رأي توافق داشتند كه مهمترين مهارت يك مدير ، توانايي در سازگاري و رفتار با مردم است. در اين بررسي ، مديران اين توانايي را حياتي تر از هوش، قاطعيت، دانش و معلومات، يا مهارت هاي شغلي درجه بندي كردند. پس اگر اين اعتقاد را داشته باشيم كه نقش هر مدير لايق، دورنگر و كاردان، تأمين بهداشت رواني كاركنان در سازمان مي ‌باشد، سخني دور از انتظار نگفته‌ايم 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استان همدان پاورپوینت معادلات دیفرانسیل آموزش مهارت هاي زندگي و نقش مشاوره تاریخچه قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش پاورپوينت اصول حسابداری 3