👈 فروشگاه فایل 👉

رساله ساختمان پزشکان

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله ساختمان پزشکان

این فایل معماری به بررسی رساله ساختمان پزشکان می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 70 صفحه می باشد.

بخشی از محتوا ::

ساختمان یا مجتمع پزشکان به مجموعه ای از مطب های پزشکی اطلاق می گرددکه هر پزشک بطورمستقل به معاینه ومداوای بیماران می پردازدوساختمان پزشکان موسسه پزشکی محسوب نمی گردد.

فهرست مطالب

*بخش اول – *

مقدمه:

ساختمان پزشکان

مشخصات ساختمان وخدمات مهندسی:

ساختمان پزشکان:

۱-ورودی اصلی محوطه:

۱-۱-نگهبانی:

دیاگرام ۱-۱

۱-۲-محوطه:

۱-۲-۱-مسیر پیاده رو:

دیاگرام۱-۲

۱-۲-۲-مسیر سواره رو:

۱-۲-۳- فضای سبز

۱-۲-۳-۱حیاط:

۱-۲-۳-۲؛درخت ،درختچه:

۳-دسترسی ها:

دیاگرام ۱-۳

۱-۳ – دسترسی :

۱-۳-۱-پله:

۱-۳-۲-رمپ یا سکوی شیب دار:

۱-۳-۳-آسانسورها:

۱-۳-۴-راهروها:

۱-۴-ورودی اصلی ساختمان :

۱-۴-۱؛لابی

۲-خدمات پشتیبانی۱:

۲-۱:خدمات نظافت:

اهداف:

نحوه ارایه خدمات به بیماران:

وسایل وتجهیزات :

فضای فیزیکی وشرایط محیطی:

۲-۲:مهندسی نگهداری وتعمیرات:

اهداف:

فضای فیزیکی:

نحوه ارایه خدمات :

۳- خدمات پشتیبانی۲:

۳-۱-داروخانه:

نحوه ارایه خدمات به بیماران:

فضای فیزیکی وشرایط محیطی:

۳-۲-فروشگاه عینک:

اهداف:

خدمات به بیماران چشم پزشکی

نحوه ارایه خدمات به بیماران:

۳-۱-تجهیزات پزشکی:

۴-خدمات تشخیص:

۴-۱-آزمایشگاه بالینی

۴-۱-رادیو لوژی وسونو گرافی:

۵-مطب ها:(طبق ضوابط ومقررات دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی)

مقررات بهداشتی:

۵-۱-مطب دندانپزشکی:

۵-۲- مطب چشم پزشک:

۵-۴ متخصص مغز و اعصاب

۵-۶ – متخصص کودک و نوزاد:

۵-۷ – ارتوپد :

۵- ۱۰ – قلب و عروق

۵- ۱۴ – فیزوتراپ

منابع :

*بخش دوم – برنامه فیزیکی و استانداردهای ساختمان پزشکان*

*توضیحات : هر کدام از فضاهای اصلی زیر دارای ریز فضا و در جدول می باشد

این بخش در حدود ۲۰ص می باشد و تماماً جدول می باشد.*

ورودی و محوطه

خدمات وپشتیبانی

نگهبانی

محوطه

دسترسی ها

ورودی

خدمات ونظافت

مهندسی نگهداری وتعمیرات

فروشگاه عینک

داروخانه

آزمایشگاه

رادیولوژی و سونوگرافی

خدمات تشخیص

دندانپزشک

چشم پزشک

پزشک عمومی

جراح و متخصص داخلی

قلب و عروق

گوش و حلق و بینی

فیزوتراپی

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری تحقیق استرس شغلی، فشارهای سازمانی مبانی نظری رضایت شغلی و سلامت و عوامل موثر بر رضایت شغلی و سلامت بررسي سازه ها وراههاي ارتقاي اثر بخشي نيروي كار بررسی و مقایسه میزان اضطراب بررسی تعیین مرز لهستان