👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال مقایسه کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال مقایسه کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن

پروپوزال مقایسه کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن

دارای 20 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: مقایسه کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن

تعداد صفحه: 20 صفحه

فونت: B ZAR

فاصله سطرها: 1.15

منابع فارسی و لاتین: دارد

پرسشنامه و ضمائم: دارد

بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و...

موضوع: مقایسه کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن

Compare marital quality and marital intimacy in the marriage of traditional and modern

بیان مساله:

نیاز به ایجاد روابط انسانی یکی از نیازهای عاطفی انسان است. ازدواج صمیمی ترین نوع رابطه در پاسخ به تمامی نیازها، اعم از مادی و معنوی است و یکی از مراحل تکامل انسان محسوب می شود. ازدواج پیمان مقدسی است که در میان تمام اقوام و ملل و در تکامی زمان ها و مکان ها وجود داشته است. رابطه دیرینه ای که در آن زن و مرد زندگی مشترکی را آغاز می کنند و پیمان می بندند که مصاحب و یار و غم خوار یکدیگر باشند، همدیگر را  خوشبخت کنند، به یکدیگر عشق بورند و با ازدواج به تنهایی خویش پایان دهند(سیار و همکاران، 1391).

در جامعه امروز ایران گروههای گوناگونی زندگی می کنند که در آن ها درجات مختلفی از شرایط پیشامدرن و حتی پسامدرن یافت می شود. در این گروه های مختلف اجتماعی، شکل خانواده و همسرگزینی متناسب با موقعیت گروه و شکل خانواده متفاوت است. در خانواده های گسترده جامعه پیشامدرن، ازدواج بین دختر و پسر را معمولاً بزرگترهای فامیل ترتیب می دادند. بنابراین در گروه های اجتماعی که اوضاع مدرن را حتی به طور دست نخورده حفظ کرده اند، هنوز هم انتخاب زن برای پسر یا انتخاب شوهر برای دختر با تصمیم بزرگترها و در صورت لزوم، با تایید ضمنی دختر و پسر صورت می گیرد. در خانواده های طبقه متوسط جدید یا خانواده هایی که سعی کرده اند الگوهای رفتاری این طبقه را اتخاذ کنند، وضع همسر گزینی متفاوت است. در این خانواده ها با توجه به ملاحظات ذکر شده، سلطه جامعه  و خانواده بر فرد، کمتر و دایره اختیار او وسیع تر است. بنابراین در این خانواده ها دختر و پسر ممکن است پیش از گرفتن تایید خانواده همدیگر را پیدا کنند یا والدین مقدمات آشنایی آن ها را فراهم کنند؛ ولی در هر حالت، انتخاب نهایی به عهده دختر یا پسر است(آزاد ارمکی و همکاران، 1391).

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نمونه گیری وتفسیر CBC وABG پاورپوینت ترويج الگوي مصرف در رسانه پاورپوینت شهر باستانی همدان مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان مبانی نظری توسعه گردشگری و انواع آن