👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب را مدسن (2010)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب را مدسن (2010)

پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب را مدسن (2010)

دارای 18 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد

پایایی: دارد

تعداد سوالات : 160 سوال

نمره گذاری وتفسر: دارد

مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب را مدسن (2010) برای سنجش عوامل حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی مرتبط با تاب‌آوری کودکان و نوجوانان آزاردیده ساخته است. این مقیاس، عزت نفس (14 سؤال)، خودتنظیمی (16 سؤال)، قدرت خوش‌بینی (14 سؤال)، حل مسئله (15 سؤال)، ساختار اعتقادی (16 سؤال)، حمایت/سلامت خانواده (23 سؤال)، روابط حمایتی با همسالان (18 سؤال)، عملکرد تحصیلی حمایت شده (14 سؤال)، مشارکت فعال در جامعه (15 سؤال) و حمایت/امنیت در محله (15 سؤال) را می‌سنجد. برای نمره‌گذاری از مقیاس لیکرت (0 تا 6) استفاده شده است. به پاسخ اصلاً نمره «0»، خیلی کم «1»، کم «2»، متوسط «3»، زیاد «4»، خیلی زیاد «5» و کاملاً «6» تعلق می‌گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ملاحظاتي در باره منابع طبي و تجديد نشر آنها بررسی تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات معیار انتخاب همسر از نظر اسلام ظهور برنامه کار زنان تبیین ارتباط بین تعارض زناشویی و نگرش به خیانت در ازدواج و نقش آن در پیشرفت تحصیلی