👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری تحليل ارتباط محاوره اي

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری تحليل ارتباط محاوره اي

مبانی نظری تحليل ارتباط محاوره اي

دارای 42 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

تحليل ارتباط محاوره اي

تحليل ارتباط محاوره اي نظريه اي است در مورد شخصيت و روش منظمي است براي روان درماني به منظور رشد و تغييرات شخصي. اين تعريفي است که به وسيله اي انجمن بين المللي تحليل ارتباط محاوره اي ارائه شده است. در ميان ديد گاههاي مختلف روان شناسي، تحليل ارتباط محاوره اي از نظر عمق تئوري و کاربرد وسيع و متنوع آن بسيار برجسته است. تحليل ارتباط محاوره اي به عنوان نظريه شخصيت تصويري از ساختار روانشناختي انسانها را به ما ارائه مي دهد. بدين منظور از يک الگوي سه بخشي به عنوان الگوي حالات نفساني خود استفاده مي کند. همين دالگوي شخصيتي به ما کمک مي کند تا دريابيم انسانها چگونه عمل و رفتار مي کنند و اين که چگونه شخصيت خود را در قالب رفتارهايشان آشکار مي سازند.

تحليل ارتباط محاوره اي همچنين نظريه اي براي ارتباطات فراهم مي آورد که مي تواند براي تجزيه و تحليل سازمانها و مديريت نيز به کار رود. تحليل ارتباط محاوره اي نظريه اي براي رشد کودک ارائه مي دهد. در حوزة کاربرد عملي تحليل ارتباط محاوره اي نظريه اي براي رشد کودک ارائه مي نمايد و در نتيجه در درمان انواع اختلالات رواني از مشکلات روانه گرفته تا روان پريشي هاي بسيار عميق به کار مي رود. اين نظريه روشهاي درماني براي دمان فردي، گروهي زوجي و خانوادگي ارائه مي دهد. خارج از حوزة درماني تحليل ارتباط محاوره اي در مراکز آموزشي نيز کاربرد دارد و به آموزگاران و دانش آموزان کمک مي کند تا در وضعيت ارتباطي روشني قرار گيرند و از برخوردهاي بي فايده و مخرب بپرهيزند.

اين نظريه به خصوص براي مشاوره بسيار مناسب است. تحليل ارتباط محاوره اي در مديريت، آموزش ارتباطات و تجزيه و تحليل سازمانها وسيلة بسيار نيرومندي است. به طور کلي تحليل ارتباط محاوره اي در هر زمينه اي که نياز به درک افراد روابط و ارتباطات باشد مي تواند به کار رود (استورات به نقل از دادگستر 1385).

تحليل ساختي- محاوره اي نظريه اي منظم و هماهنگ دربارة شخصيت و پويايي هاي اجتماعي ارائه مي دهد که از تجربة باليني و شکلي از درمان عقلاني و عمل گرا استنتاج شده است. اين نوع درمان به کار اکثريت عظيمي از بيماران رواني مي آيد. به سهولت به وسيلة آنان درک مي شود و به طور طبيعي با وضع آنان تطبيق مي کند. شيوة ساختي محاوره اي تلاشي بود در جهت از بين بردن معايبي که بر بسياري از شيوه هاي قبلي درمان مترتب بود. زيرا اين روش مي تواند توانايي بيمار را در تحمل و کنترل اضطرابهايش به سرعت افزايش دهد و روند عملکرد مرضي او را محدود کند (شفيع آبادي 1385).

دکتر اريک برن  باني نظريه تحليل ارتباط محاوره اي معتقد است هرگونه واحد آميزش اجتماعي يک رفتار متقابل نام دارد. هر وقت يک انسان با يک نفر يا بيشتر در تماس باشد. دير يا زود يکي از آنها حرفي مي زند يا علامتي را نشان مي دهد که حضور ديگري را ثابت مي کند. ما اين را يک انگيزة رفتار حرفي مي زند يا علامتي نشان مي دهد. که حضور ديگري را ثابت مي کند. ما اين را يک انگيزة رفتار متقابل مي ناميم. سپس آن شخص متقابلاً حرفي مي زند يا علامتي ر ا نشان مي دهد که به طريقي پاسخي به آن انگيزه است. و آن پاسخ رفتار متقابل ناميده مي شود. تحليل ارتباط محاوره اي روش بررسي اين رفتار و اعمال است که در آن من با تو کاري مي کنم و تو هم در مقابل من با من کاري مي کني و در اين ميان معلوم مي شود که کدام جنبه از شخصيت چند جنبه اي انسان دخالت داشته است. تحليل ارتباط محاوره اي همچنين روش طبقه بندي اطلاعات ناشي از تجزيه و تحليل اين اعمال انساني است و نتيجه مطلوب وقتي حاصل مي شود که اين رفتار را به صورت کلماتي در آوريم که براي همه داراي معني و مفهوم مشخصي باشد (تامس هريس به نقل از فصيح 1385).

فرض هاي فلسفي نظريه TA

فرض هاي فلسفي در مورد افراد، زندگي و طبيعت ، مفاهيم کليدي در TA محسوب مي شوند. و رويکرد TA با استفاده از اين فرض هاي فلسفي ، متغيرهاي زيادي را توضيح مي دهد. اين فرض ها به صورت زير هستند (يوسفي، 1383به نقل از عزيزي،1386 )

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اصلاحات در نظام سلامت ايران ”بيمارستانهاي منتخب“ مبانی نظری قلمرو اختيارات رهبري در احكام شرعي، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی توسعه و بهبود فرآیند مهندسی ارزش در صنعت مدرسه سازی استان یزد پیشینه ومبانی نظری پژوهش جهت گیری مذهبی بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار